Samostatný zprostředkovatel 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Národní 32/58, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400

NĚKTERÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK A ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

ve společnosti 7Finance s.r.o., IČO: 050 22 592, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 255400, jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení (dále „ Společnost“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky (dále „ Podmínky“) se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetových stránkách   Společnosti (dále „ Internetové stránky“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje Společnosti. Tyto Podmínky mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.
  2. Tyto Podmínky popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány osobní údaje uživatelů Internetových stránek Společnosti a jak pomocí souborů cookies Společnost získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.
  3. Pro účely těchto Podmínek se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek
 2. CO JSOU COOKIES
  1. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do zařízení uživatele.
  2. Soubory cookies zejména:
   • slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;
   • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
   • napomáhají zobrazovat na webu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
 3. ÚČEL POUŽÍVÁNÍ COOKIES
  1. V rámci Internetových stránek používá Společnost cookies za těmito účely:
   • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Společnost byla při zobrazování Internetových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto uživatele;
   • základní nastavení Internetových stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě)
   • marketingová aktivita jako například rozlišení uživatelů, kteří vstoupili na Internetové stránky, kde začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání z nějakého důvodu nedokončili, s cílem následného oslovení takovýchto uživatelů.
 4. DOBA UCHOVÁNÍ COOKIES
  1. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.
 5. TYPY COOKIES POUŽÍVANÉ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
  1. Tyto Internetové stránky ukládají dvě kategorie souborů cookies:
   1. soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťují funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele;
   2. soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Internetových stránek;
   3. analytické cookies, které shromažďují informace pro pochopení způsobu používání Internetových stránek jednotlivými uživateli.
  2. Ukládání souborů cookies dle písm. b) a c) předchozího odstavce je možné zakázat v nastavení prohlížeče (a případné používání cookies třetích stran je možné zakázat také pomocí odkazů v seznamu dle bodu 6.2). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce Internetových stránek nedostupné nebo nemusejí pracovat tak, jak by se očekávalo.
 6. COOKIES TŘETÍCH STRAN
  1. Internetové stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které Společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách.
  2. Internetové stránky využívají následujících cookies třetích stran:
   1. Google Analytics  https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
   2. Hotjar  https://www.hotjar.com/cookies
 7. NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE
  1. Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
   1. Chrome:  google.com
   2. Opera:  opera.com
   3. Firefox:  mozilla.org
   4. MS Internet Explorer / Edge:  microsoft.com
   5. Safari:  apple.com
   6. Android:  google.com
  2. Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.
 8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DALŠÍ VYUŽITÍ ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK
  1. Společnost prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ Zákon“).
  2. Na zpracování osobních údajů návštěvníků Internetových stránek se použijí obdobně ustanovení  článku 4 Obchodních podmínek pro zprostředkování spotřebitelského úvěru dopadajících na zákazníka.
  3. Článek 4.8 Obchodních podmínek pro zprostředkování spotřebitelského úvěru dopadajících na zákazníka  rovněž obsahuje poučení návštěvníka Internetových stránek o jeho právu na přístup k osobním údajům a o právech dle § 21 Zákona.
 9. SDÍLENÍ INFORMACÍ
  1. Společnost může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem Společnosti.
  2. V případě, kdy bude Společnost sdílet Vaše informace se třetí osobou sídlící mimo území České republiky, informuje Vás Společnost o takovéto situaci a současně se zaváže dodržovat příslušný standard ochrany osobních údajů požadovaný evropským právem.
 10. KORESPONDENČNÍ ÚDAJE
  1. Korespondenční údaje Společnosti jsou uvedeny v záhlaví těchto Podmínek.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Společnost je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek oznámí Společnost uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.
  2. Společnost používá, získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek mimo požívání cookies také pomocí technologie HTML5 Local Storage. Pravidla aplikovaná podle těchto Podmínek platí pro technologie HTML5 Local Storage obdobně.
  3. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.8.2017.